10. Příjem žádostí a dalších podání

  • osobně na obecním úřadu
  • písemně 
  • elektronicky (e-mailem) se zaručeným podpisem 
  • prostřednictvím datové schránky