Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec zajišťuje Dobrovolný svazek obcí Kdyňsko, Náměstí 1, 345 06 Kdyně.

Kontakt: Náměstí 1, 345 06 Kdyně.

Telefon: 379 413 511