Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů v Běhařově byl založen v roce 1897. Tehdy bylo 21 zakládajících členů.

Zpočátku se sbor potýkal hlavně s finančními problémy. Potíže pomohl zmírnit finanční příspěvek obecní pokladny a tak bylo možné zakoupit nejnutnější prostředky pro zahájení výcviku. O dva roky později měl již sbor částečné vybavení a ruční stříkačku. 24. 5. 1913 se konala mimořádná valná hromada, na které bylo rozhodnuto, že se bude v obci konat hasičský sjezd.

Ten se opravdu vydařil a výnos byl použit na splátku dluhu. V roce 1923 byla postavena zbrojnice u hřbitova. Stará dřevěná u školy byla zbourána. V květnu roku 1926 se rozšiřuje členská základna o 6 žen a tak bylo založeno první družstvo žen v Běhařově, které zatím nikde v okolí nebylo. Vybudováním obecního vodovodu s dobrým rozmístěním hydrantů se značně zlepšila akceschopnost hasičského sboru.

Přichází rok 1939 okupace Československa německou armádou, přišla 2. světová válka. Spolková činnost hasičského sboru přešla do útlumu. O požární výzbroj se však členové i nadále starali, neboť si byli vědomy, že musí i v této těžké době chránit svůj majetek. Po válce bylo nutno aktivovat činnost sboru. V roce 1947 se sbor rozrůstá o 7 členů a opět začíná aktivně pracovat. V roce 1956 začíná aktivně pracovat i družstvo mládeže.

Náš sbor se zúčastnil okresní soutěže požárních družstev v Domažlicích a to družstvem mužů a družstvem žáků. Družstvo mužů se umístilo na 1. místě a družstvo žáků na 3. místě. Byl to velký úspěch a povzbuzení pro další činnost sboru. Nejdůležitější bylo, že za 1. místo sbor získal vytouženou motorovou stříkačku. Na členské schůzi v listopadu 1957 bylo rozhodnuto, že svépomocí vybudují novou požární zbrojnici, protože stará typově i prostorově nevyhovovala. Bylo to opět finančně náročné, a proto se stavba zdržela.

Zdálo se, že pro tak malý sbor je plánovaná výstavba velké sousto. Zatím se pracovalo na provizorní zřízení požární nádrže pod vsí, což bylo z požárního hlediska velmi důležité, protože druhá část obce neměla v případě požáru dostatečný vodní zdroj. Pořádali se pravidelně hasičská bály a střádaly se prostředky na výstavbu nové zbrojnice.

Až po dvanácti letech v roce 1969 se začalo s přípravnými pracemi a o rok později následovala vlastní výstavba. 11. 6. 1972 bylo provedeno její slavnostní otevření, spojené s konáním okrskové soutěže. V roce 1974 se obdržel od okresní požární inspekce starší nákladní automobil Praga RN a v roce 1977 byl zakoupen starší automobil Praga V3S.V roce 1979 dorost ukončil činnost z důvodu nedostatku mládeže.

V roce 1982 byla provedena přístavba zbrojnice s kulturním zařízením. Opět svépomocí se s úspěchem dokončil původní záměr výstavby. Zařízení bylo slavnostně otevřeno v roce 1987. Za pomoci sponzorů bylo zakoupeno požární zásahové vozidlo Škoda 706 RTHP spolu s tažnou stříkačkou PPS 12, které jsou v současné výzbroji jednotky.Zakládající členové SDH Běhařov 1897