Běhařov

Název obce Běhařov má podle zkušených lingvistů původ ve jméně někdejšího majitele nebo zakladatele vsi, jakéhosi Běhaře či Bíhaře. V historických pramenech se setkáváme s řadou jeho různých variant: Biharzow (1686), Byharžow (1729), Bierharzow (1755), Wiharzow (1777), Wihorschau (1825) Wohořau (1836) a Běhařov (1854). Topographisches Post- Lexikon des Königreichs Böhmen uvádí také Wihofau, Behafov a Vyhafov.