Veřejná sbírka – pomoc pro pozůstalé po zesnulém kamarádovi

Obecní úřad Běhařov si Vás dovoluje oslovit s prosbou o pomoc pro pozůstalé po zesnulém kamarádovi.

Míra Petlička nás navždy opustil při tragické nehodě a zanechal po sobě manželku a dvě malé děti. Pokud se rozhodnete pomoci, můžete tak učinit převodem na transparentní bankovní účet zřízený pro tento účel u České spořitelny a.s. - č.ú. 5871685319/0800

Za případnou pomoc velice děkujeme.